Netwerkevent

‘Service-learning in/met de buurt’

25/11/22

Het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs organiseert jaarlijks een netwerkevenement voor docenten, onderwijsondersteuners en andere geïnteresseerden om samen na te denken over service-learning in het hoger onderwijs. Tijdens het netwerkevent ‘Service-learning in/met de buurt‘, die doorging op vrijdag 25 november 2022 in campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool, richtten we onze focus op kansen voor samenwerkingen tussen hogeronderwijsinstellingen en lokale partners. Docenten, onderwijsondersteuners, studenten en sociale partners stelden service-learning projecten voor waar verbindingen worden gelegd tussen universiteit of hogeschool met de lokale initiatieven in de buurt van de eigen campussen.

Key note: voorstelling van het stadsproject ‘WIJS Groningen’

Student en samenleving verbinden, dat is de gedachte achter Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. WIJS is een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, Gemeente Groningen en Stichting WIJ Groningen (lokale welzijnsorganisatie). De samenwerking werd 7 jaar geleden opgestart vanuit de nood om studenten meer te betrekken in de buurt. Groningen is een stad met veel studenten, maar met daarnaast ook een grote armoedeproblematiek. De leefwereld van beide groepen ligt ver uit elkaar en vaak kijken ze eerder wantrouwig naar elkaar. Door studenten en buurtbewoners met elkaar in contact te brengen hoopt de universiteit om studenten en de buurt positiever met elkaar te verbinden.

Denise Leidelmeijer en Inge Wichgers van de Rijksuniversiteit Groningen lichten de werking, het ontstaan en de verschillende projecten van WIJS Groningen toe en vertellen over de samenwerking met de lokale partners en hoe een wederzijdse verbinding tussen studenten en de buurtbewoners tot stand kan komen.

Sessie 1.A: Instellingsbreed buurtgericht Onderwijs

 • Buurtcampus voor het vormgeven van instellingsbreed buurtgericht onderwijs (Arteveldehogeschool) – Maaike Mottart
 • UHasselt als ‘civic’ universiteit (UHasselt) – Franne Schepers

 

Sessie 1.B: De buurt betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte

 • Master Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening (UA) – Guy Vloebergh
 • Sociaal-ruimtelijk Sociaal Werk (UGent) – Simon Allemeersch

Sessie 1.C: Service-learning, internationalisering & de buurt

 • Education & Policy Making in an International Perspective (Arteveldehogeschool) – Leonore Declercq, Evelien Barbion & Kimberley Feys
 • Community Engaged Learning Semester (AP Hogeschool) – Geert Marrin

Sessie 1.D: Buddy in de buurt

 • Buddy @ School (KdG) – Siene Van Hoorick & Aicha Ajhnejh
 • Justice Buddies (KdG) – Griet Braeye

Sessie 2.A: Service-learning projecten ontwikkelen in/met de buurt

 • Team Thomas: platform voor buurtgerichte uitdagingen (Thomas More) – Filip Burgelman
 • Voetbal Kempen Connect (Thomas More & Jeugdsportnet Zuiderkempen) – Marc Vanlaer & Jan Cuypers

Sessie 2.B: Onderwijs & de buurt

 • Onderwijsproject Street Law (UHasselt) – Stijn Smet, Niels Appermont & Maaike Wils
 • Taalkaravaan (KU Leuven & Stad Leuven) – Tim Huyghe, Sara Vantournhout & Marie-An Knops
 • Service-Learning in de Educatieve bachelor Lager Onderwijs (Arteveldehogeschool) – Pieter Demeyer

Sessie 2.C: Buurtgericht werken in Health Humanities & Sociaal Werk

 • Literatuur & Zorg (UGent) – Jürgen Pieters & Zoë Ghyselinck
 • Ervaringskennis & service-learning (Odisee) – Mieke Schrooten & Erik Claes

Sessie 2.D: Service-learning voor participatieve projecten in de buurt

 • Observatorium in en rond de maakleerplek in Leuven (KU Leuven) – Joke Vandenabeele
 • LUCA-Upstairs: project parc Reine-Verte (LUCA School of Arts & JST) – Peter Vanooteghem, Erik Roger, Domitienne Cuvelier & studenten

Sessie 2.E: Walkshop ‘Op stap in de buurt’: Wandelinterviews als methode om service-learning projecten voor te bereiden & uit te bouwen (VUB) – Brecht van der Schueren