Het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs

Doelstellingen

Het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs heeft drie centrale actiepunten:

Service-learning zichtbaar en kenbaar maken

  • Kennis verspreiden door netwerk-momenten, seminaries, conferenties, congressen en andere events, alleen en/of gezamenlijk met andere groeperingen die hetzelfde doel nastreven.
  • Promoten van service-learning ontwikkeling en institutionalisering in Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Een lerend netwerk uitbouwen

  • Bevorderen en ontwikkelen van trainingsactiviteiten.
  • Ontwikkelen van een digitaal platform met gedeeld materiaal, visie, voorbeelden, toolboxen, workshops, handboeken, etc., en als doorgeefluik naar andere relevante websites van partners en derden.
U

Onderzoek ondersteunen voor kwaliteitsverbetering

  • Bijdragen tot een efficiënte uitwisseling van onderzoeksresultaten uit verschillende instellingen.
  • Opstarten van gezamenlijke onderzoeksprojecten.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van beleidsaanbevelingen en beleidsinitiatieven.

Het netwerk organiseert jaarlijks verschillende netwerk- en opleidingsmomenten over de service-learning pedagogie.

Geïnteresseerd in onze activiteiten?

Onze netwerkpartners

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA)

UCSIA zet zich in om de erkenning van maatschappelijk engagement en service-learning als een belangwekkende leercomponent in het Vlaamse en Europese onderwijs te promoten. UCSIA voorziet daarom in de coördinatie van het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs.

Website: https://www.ucsia.org/home/themalijnen/onderwijs-en-service-learning/

AP Hogeschool

 

 

Website: https://www.ap.be/international/CEL 

Erasmushogeschool Brussel

Aan Erasmushogeschool Brussel staan de GROEI-waarden centraal: Geëngageerd, Respectvol, Open, Empowered en Integer. Onze vernieuwde onderwijsvisie (d.d. 2024) stelt dat we ons onderwijs ontwerpen in verbinding met elkaar: studenten, medewerkers, de maatschappij en het werkveld. We inspireren studenten om hun leerproces vorm te geven, waarbij ze uitgroeien tot kritische en wendbare professionals met een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheidszin. We bevorderen daarbij een diepgaand engagement dat verder reikt dan de muren van onze instelling en dat de basis vormt voor een duurzame bijdrage aan een diverse en veranderende wereld.​

Website: https://www.erasmushogeschool.be

Hogeschool Gent

HOGENT wil mensen inspireren en stimuleren om, op eigen wijze, het verschil te maken in en voor de samenleving. Een samenleving waarin zo veel mogelijk mensen vanuit een persoonlijke drijfveer zich engageren voor activiteiten die de samenleving ten goede komen. Daartoe werken we als HOGENTenaars samen met collega’s, studenten, het werkveld, over grenzen heen. Via service learning integreren we maatschappelijke projecten in ons onderwijs en leren we studenten over muurtjes heen kijken én klimmen.

Website: https://www.hogent.be

Karel de Grote Hogeschool

KdG staat voor kansen bieden, meebouwen aan een sterke community, helpen antwoorden zoeken op grote wereldvraagstukken en samen bouwen aan groene welvaart en groen welzijn. Daarom zetten we maximaal in op leren in authentieke, levensechte contexten, praktijkgericht en over disciplines heen. Maatschappelijk engagement en service-learning tillen onze learning labs naar een hoger niveau.

Website: https://www.kdg.be

KU Leuven

Met Service-learning spoort KU Leuven studenten aan academische vaardigheden ten dienste te stellen van de samenleving en zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen voor, samen met, en vanuit personen en groepen in kwetsbare situaties. Dit draagt bij tot hun brede persoonsvorming en ontwikkeling van competenties om bewust en bewogen in het leven te staan, en geeft hen de kans om te groeien tot verantwoordelijke en empathische burgers, die waarden zoals solidariteit, diversiteit en duurzaamheid in praktijk stellen.

Website: https://www.kuleuven.be/onderwijs/sl

Odisee Hogeschool

Odisee vindt als co-hogeschool Service Learning een vanzelfsprekende pedagogie om win-win te creëren voor partners, studenten en de maatschappij: in co-creatie werken aan een gemeenschappelijk doel. Met een sterke traditie in projecten binnen de clusters Sociaal-Agogisch Werk en Onderwijs, toenemende praktijken binnen de clusters Gezondheidszorg en Bedrijfskunde, en een enthousiasme om te starten in de cluster (Bio)Technologie, nodigt Odisee partners uit om samen aan de slag te gaan op en rond onze locaties in Brussel (hoofdstad, Dilbeek, Schaarbeek) en Oost-Vlaanderen (Aalst, Gent, Sint-Niklaas).

Website: https://www.odisee.be/service-learning-aan-odisee

Thomas More Hogeschool

 

Website: https://www.thomasmore.be

University College Leuven-Limburg (UCLL)

Als hogeschool hebben we een belangrijke rol te spelen in de uitdagingen van deze tijd. Denk aan klimaatverandering, maatschappelijke ongelijkheid, verlies van biodiversiteit, economische globalisering,… Hogeschool UCLL engageert zich om elke student en elke medewerker te motiveren een sustainability changemaker te zijn die de transitie naar een meer duurzame en meer rechtvaardige samenleving mee helpt waarmaken. Hierbij zetten we Service-Learning graag in.

Website: https://www.ucll.be/nl/samenwerken/service-learning

Universiteit Hasselt

Regionale betrokkenheid en civic engagement zitten al sinds de oprichting in het DNA van UHasselt. Vanuit onze missie als civic universiteit verbinden we academische inhoud met maatschappelijk engagement dat de Limburgse regio versterkt. We integreren deze civic mindset in onze opleidingen door ernaar te streven om civic opleidingsonderdelen en activiteiten, in lijn met de service-learning pedagogie, aan te bieden aan alle studenten. Dit aanbod steunt op een brede betrokkenheid van de instelling, docenten, onderwijsondersteunende medewerkers en studenten én op een duurzame samenwerking met externe partners.

Website: https://www.uhasselt.be/nl/over-uhasselt/civic

Vives Hogeschool

 

 

Website: https://www.vives.be

Vrije Universiteit Brussel

 

 

Website: https://www.wekonekt.brussels