Het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs

Doelstellingen

Het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs heeft drie centrale actiepunten:

Service-learning zichtbaar en kenbaar maken

  • Kennis verspreiden door netwerk-momenten, seminaries, conferenties, congressen en andere events, alleen en/of gezamenlijk met andere groeperingen die hetzelfde doel nastreven.
  • Promoten van service-learning ontwikkeling en institutionalisering in Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Een lerend netwerk uitbouwen

  • Bevorderen en ontwikkelen van trainingsactiviteiten.
  • Ontwikkelen van een digitaal platform met gedeeld materiaal, visie, voorbeelden, toolboxen, workshops, handboeken, etc., en als doorgeefluik naar andere relevante websites van partners en derden.
U

Onderzoek ondersteunen voor kwaliteitsverbetering

  • Bijdragen tot een efficiënte uitwisseling van onderzoeksresultaten uit verschillende instellingen.
  • Opstarten van gezamenlijke onderzoeksprojecten.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van beleidsaanbevelingen en beleidsinitiatieven.

Het netwerk organiseert jaarlijks verschillende netwerk- en opleidingsmomenten over de service-learning pedagogie.

Geïnteresseerd in onze activiteiten?

Onze netwerkpartners

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA)

UCSIA voorziet in de coördinatie van het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs.

UCSIA zet zich in om de erkenning van maatschappelijk engagement en service-learning als een belangwekkende leercomponent in het Vlaamse en Europese onderwijs te promoten.

Website: https://www.ucsia.org/home/themalijnen/onderwijs-en-service-learning/

AP Hogeschool

 

 

Website: https://www.ap.be/international/CEL 

Hogeschool Gent

 

 

Website: https://www.hogent.be

Karel de Grote Hogeschool

 

 

Website: https://www.kdg.be

KU Leuven

 

 

Website: https://www.kuleuven.be/onderwijs/sl

Odisee Hogeschool

 

 

Website: https://www.odisee.be/service-learning-aan-odisee

Thomas More Hogeschool

 

Website: https://www.thomasmore.be

University College Leuven-Limburg (UCLL)

 

 

Website: https://www.ucll.be/nl/samenwerken/service-learning

Universiteit Hasselt

 

 

Website: https://www.uhasselt.be/nl/over-uhasselt/civic

Vives Hogeschool

 

 

Website: https://www.vives.be

Vrije Universiteit Brussel

 

 

Website: https://www.wekonekt.brussels