Publicaties van het Vlaamse netwerk

Boeken

Partners van het Vlaamse netwerk brachten de afgelopen jaren enkele relevante boeken over service-learning en community engaged learning uit. De ideale lectuur om je te verdiepen in de pedagogie!

Engaged Learning in Belgium

IDC Impact Series, Volume 2

Redactie: Courtney Marsh & Noël Klima

Publicatiejaar: 2022

This book wants to give an in-depth review of Engaged Learning initatives in Belgian higher education. It encompasses eight diverse Engaged Learning cases from six higher education systems across Belgium (Flanders and Brussels). Highlighted is the diversity and flexibility to be found within Engaged Learning initiatives. However, the one constant is each initiative’s commitment to a concept where reciprocity between the students, universities, and communities, is prioritised. While the examples themselves differ in their structure and intended outcomes, this diversity is a benifit of Engaged Learning and further cements the varied nature across the disciplines in Belgium.

Van zoekende student naar gedreven professional

Community Service Learning: een ervaringsgerichte onderwijsvorm

Auteurs: Bea Van Robaeys, Siene Van Hoorick & Vicky Lyssens-Danneboom

Publicatiejaar: 2022

Deze praktijkgids schetst de uitdagingen voor het opleiden van moderne onderwijs- en sociale professionals, en gaat uitgebreid in op cases, ervaringen van studenten en de reacties van wie ze begeleiden. Het pleit voor meer maatschappelijk geëngageerd en holistisch leren in het hoger onderwijs, dat zich verbindt met de samenleving en studentenen volop ondersteund om bekwame en gedreven professionals te worden.

Experiential Learning in Architectural Education

Design-build and Live Projects

Redactie: Burak Pak & Aurelie De Smet

Publicatiejaar: 2022

This book is an academic source of critical and practice-driven knowledge on experiential architectural design learning, provides methods for other ways of learning in the form of design-build and live projects, and offers design inspiration for community-engaged spatial practices relevant to both educators and practising architects and designers.

Service-Learning in het Hoger Onderwijs in Vlaanderen

Een stand van zaken. November 2022.

Publicatie van UCSIA i.s.m. de partners van het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs

Dit rapport geeft een overzicht van de integratie van de service-learning pedagogie in de verschillende hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen. Daarnaast toont het inspirerende praktijkvoorbeelden van service-learning vakken en projecten in diverse opleidingen. Deze voorbeelden bieden een inkijk in hoe service-learning vorm krijgt aan de verschillende partnerinstellingen en geven een wegwijs voor wie zelf met een service-learning project aan de slag wil.

Academische artikels & rapporten

Verschillende Vlaamse onderzoekers schreven wetenschappelijke bijdragen over service-learning in academische tijdschriften of in onderzoeksrapporten. Onderstaand een overzicht van de meest recente publicaties.

2023

2022

2021

2020

In de media

De partners in het netwerk laten geen kans voorbij om aandacht op te eisen in de media voor het belang van maatschappelijk engagement in het hoger onderwijs.

Artikels

Proffen jagen studenten

de aula uit

De Standaard (september 2019)

Jens Vancaeneghem

De grootstad vraagt een ander sociaal werk

Sociaal.net (juni 2022)

Mieke Schrooten, Erik Claes, Ahmet Talan, Marco Van Stralen & Julie Clever

UAntwerpen wil vrijwilligerswerk als keuzevak

De Morgen (januari 2019)

Pieter Gordts