Rapport ‘Service-Learning in het Hoger Onderwijs in Vlaanderen’

25 nov 2021

Hoewel de service-learning pedagogiek nog maar een goede tien jaar ingang vindt in het Europese hoger onderwijs, heeft Vlaanderen de afgelopen jaren niet stilgezeten. Inmiddels groeit en bloeit service-learning ook in Vlaanderen en leveren alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen inspanningen om service-learning initiatieven in te bedden in hun curricula. Tijd om een stand van zaken op te maken en het netwerk en haar partnerinstellingen voor te stellen.

Het Vlaamse Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs presenteert het rapportService-Learning in het Hoger Onderwijs in Vlaanderen. Een stand van zaken.’ De inhoud werd samengesteld door UCSIA in samenwerking met de partnerinstellingen van het Vlaamse netwerk. Het rapport geeft een overzicht van de integratie van de service-learning pedagogiek in de verschillende hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen. Daarnaast toont het inspirerende praktijkvoorbeelden van service-learning vakken en projecten in diverse opleidingen. Deze voorbeelden bieden een inkijk in hoe service-learning vorm krijgt aan de verschillende partnerinstellingen en geven een wegwijs voor wie zelf met een service-learning project aan de slag wil.

Veel leesplezier en inspiratie!