Projecten

Lopende projecten

Service-Learning as a pedagogy to promote Inclusion, Diversity & Digital Empowerment (Erasmus+)

01/01/2022 – 31/12/2024

Het SLIDE project wil de service-learning pedagogie verbinden met digital empowerment ter versterking van inclusie en diversiteit. Het project brengt studenten en docenten van verschillende Europese hogeronderwijsinstellingen samen voor uitwisseling van kennis, ervaring en good practices in en met de samenleving. UCSIA is coördinator van dit project.

Betrokken netwerkpartners: UCSIA

Website: https://slide-erasmus.eu

Uniservitate

UNISERVITATE is een wereldwijd programma dat streeft naar institutionalisering van service-learning in katholieke hogeronderwijsinstellingen. Het is een initiatief van Porticus en wordt gecoördineerd door het Latijns-Amerikaanse netwerk voor service-learning (CLAYSS). KU Leuven coördineert de West-Europese Hub van het Uniservitate project.

Betrokken netwerkpartners: KU Leuven, Arteveldehogeschool, Karel de Grote, Odisee, Thomas More, UCLL & Vives

Website: https://www.kuleuven.be/english/education/sl/uniservitate

SPACE (Erasmus+)

Het SPACE project is de opvolger van het TEFCE en SHEFCE project.

Betrokken netwerkpartners: VUB

Website: https://community-engagement.eu

Afgeronde projecten

TEFCE & SHEFCE (Erasmus+)

Tussen 2018 en 2021 ontwikkelde en testte het Erasmus+ project TEFCE – Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education de TEFCE-toolbox, een insitutioneel zelfassesment tool voor hoger onderwijsinstellingen om community engagement sterker te verankeren in de eigen werking en beleid. Opvolger van dit project was het SHEFCE-project – Steering Higher Education for Community Engagement (2021-2023) waarin werd ingezet op het verder inbedden van community engagement in het Europees hoger onderwijs.

Betrokken netwerkpartners: VUB, UGent

Website: https://www.shefce.be

Unicorn

UNICORN (Erasmus+)

Het UNICORN-project – Connecting student mobility to community engagement – a UNICORN model for international service-learning in higher education (UNIversity COmmunity LeaRNing) beoogde het ontwerp en testen van een nieuw internationaal uitwisselingsmodel voor studenten die een internationale uitwisseling combineren met een service-learning ervaring in het buitenland. Het project liep van 2019 tot 2022.

Betrokken netwerkpartners: UAntwerpen, UCSIA

Website: https://unicornmobility.eu

Urban Diversities: Challenges for Social Work (Erasmus+)

Het project Urban diversities – challenges for social work bracht studenten, praktijkwerkers en docenten sociaal werk samen rond de tafel met bewoners van superdiverse grootstedelijke buurten om samen de complexiteiten en spanningen in deze contexten te identificeren en in kaart te brengen, en om samen op zoek te gaan naar manieren om effectief met deze uitdagingen aan de slag te gaan. Onderdeel van het project was de ontwikkeling van een lokaal Community Service Learning (CSL) traject, aangevuld met een virtuele transnationale uitwisseling tussen studenten van de verschillende partnerinstellingen.

Betrokken netwerkpartners: Odisee

Website: https://deb.tuas.fi/urban/