Transdisciplinaire partnerschappen en duurzame transities in Brusselse wijken

16 mrt 2021 | Inspirerende voorbeelden, Projecten, Webinar/opname

Student Urban Studies Brecht Van der Schueren doet zijn stage bij Univer.City (VUB). Hij werkt er aan een CERL-project rond wandelinterviews met de verschillende stedelijke actoren om de partnerschappen op een inclusieve manier vorm te geven. Hij neemt je mee op stap in dit project.

De Vrije Universiteit Brussel heeft in de afgelopen drie jaar een eigenzinnige kijk ontwikkeld op theorie en praktijk van CERL. In de komende jaren willen we deze opgedane kennis verder uitdiepen door Transitielabo’s in te richten: transdisciplinaire partnerschappen die duurzame transities willen realiseren in diverse Brusselse wijken. Door actief samen te werken met verschillende Brusselse partners willen we het maatschappelijke engagement van onze instelling vergroten en meer betrokken zijn in de stad.

Transdisciplinaire praktijken op poten zetten, kan echter uitdagend zijn. Een van de valkuilen bestaat erin dat we als kennisinstelling te prominent aanwezig zijn, waardoor de perspectieven of wensen van andere stakeholders minder op de voorgrond kunnen treden. Hier willen we als VUB-actoren reflexief en proactief mee omgaan. Momenteel plannen we daarom semigestructureerde wandelinterviews met diverse potentiële transitiepartners. Al wandelend hopen we de perspectieven, dromen, verwachtingen of angsten van onze partners beter te begrijpen. Wat is hun subjectieve lezing van de stad? Hoe manifesteren stedelijke uitdagingen en kansen zich volgens hen concreet in “urban space”? Vertrekkende van deze casus zouden we in deze sessie met jullie graag breed gedachten en ervaringen uitwisselen over het wat, hoe en waarom van inclusieve partnerschappen en gedeeld/gelijkwaardig eigenaarschap.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *