Projectoproep studiedag ‘Service-Learning voor Duurzaamheid’

9 sep 2021 | Projectoproep

Op 9 november 2021 organiseert het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs een netwerkbijeenkomst met thema ‘service-learning voor duurzaamheid’. Voor deze studiedag zijn we op zoek naar inspirerende voorbeelden van vakken en projecten die passen binnen dit thema. Bent u betrokken bij een interessant service-learning project of vak dat aansluit bij het thema ‘duurzaamheid’? Combineert uw project maatschappelijk engagement van studenten met een insteek rond duurzaamheid? Of hebt u ideeën voor de uitwerking van een project/vak waarin duurzaamheid en service-learning met elkaar verbonden worden en wilt u uw ideeën bespreken met collega’s?

Dan willen we u graag van harte uitnodigen om dit te komen voorstellen tijdens onze studiedag! Aarzel ook niet om deze oproep te verspreiden onder uw collega’s.

Wat? Studiedag ‘Service-Learning voor Duurzaamheid’ georganiseerd door het Vlaamse Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs

Wanneer? 9 november 2021

Waar? Campus Kortrijk, VIVES Hogeschool

Voor wie? Leden van het Netwerk en iedereen geïnteresseerd in service-learning en duurzaamheid

 

Wilt u uw vak of project graag voorstellen op onze studiedag?

Stuur ons een korte beschrijving van je project/vak van max. 1 A4 en geef daarbij zeker volgende info mee:

  • Titel workshop of presentatie
  • Gewenste werkvorm (vb. presentatie, workshop, learning community, etc.)
  • Voorgestelde timing van de bijdrage (aantal minuten)
  • Kort abstract met voorstelling van het thema, de opzet van het project en de relevantie ervan voor het Netwerk. Overweeg indien mogelijk om een student of vertegenwoordiger van een sociale organisatie te betrekken bij de voorstelling van het project.
  • Instelling waaraan je verbonden bent met je eigen contactgegevens

Stuur je voorstel naar kaat.somers@ucsia.be ten laatste vrijdag 1/10/21

Het definitieve programma van de studiedag zal in oktober worden gecommuniceerd. We willen u ook alvast hartelijk bedanken voor het verspreiden van deze projectoproep!