Community Service-Learning: Mondgezondheid en Maatschappij

12 mrt 2021 | Inspirerende voorbeelden, Projecten

Martijn Lambert van de UGent Mondgezondheid en Maatschappij Vakgroep Mondgezondheidswetenschappen, licht de service-learning projecten voor de studenten tandheelkunde toe.

Tijdens de leerlijn Mondgezondheid en Maatschappij, gedoceerd binnen de opleiding Tandheelkunde (Bachelor I, Bachelor II, Master I en Master II), komen toekomstige tandartsen gradueel in contact met de diverse samenleving waarin zij als zorgverlener zullen werken. Doordat de instroom in de opleiding Tandheelkunde beperkt wordt door een theoretisch toelatingsexamen, bestaat onze studentenpopulatie nagenoeg uitsluitend uit studenten met een ASO-vooropleiding en met een sterke socio-economische achtergrond.

Hiertegenover staat dat de patiënten met de meeste nood aan tandheelkundige zorg vaak aan de tegenovergestelde zijde van het socio-economische spectrum staan. Er is dus weinig overlap tussen de leefwereld van de tandartsen en die van een groot deel van hun patiënten. Wanneer dit niet wordt erkend, is het risico op wederzijdse vooroordelen en onbegrip groot.

De kerngedachte binnen onze leerlijn is dat niemand enige verdienste of schuld heeft aan waar hij of zij vandaan komt. Deze niet-oordelende context laat toe dat vrijuit over verschillen en ongelijkheden gesproken kan worden. Studenten leren dat ze wel degelijk het grootste deel van hun ‘eigen verdiensten’ te danken hebben aan hun omgeving, maar dat ze zich hier ook niet schuldig over moeten voelen. Zolang ze maar bereid zijn om met eenzelfde openheid te kijken naar mensen die minder bevoorrecht zijn in het leven. Concreet wordt Community Service-Learning geleidelijk opgebouwd door concrete ontmoeting, waarbij de focus steeds meer verschuift van theorie naar praktijk.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • BACH I: groepsgesprekken over patiëntencasussen waarin etniciteit en socio-economische status het kernthema zijn
  • BACH II: schoolopdracht waarbij studenten een halve dag lesgeven over mondgezondheid en gezonde voeding in een diverse school in Gent.
  • Master I: de studenten dienen een concreet project uit te werken in een welzijnsorganisatie om de mondgezondheid binnen deze organisatie op een structurele manier te verbeteren. De studenten mogen zelf een organisatie voordragen, wat de betrokkenheid en interesse sterk vergroot, ook later in hun carrière.
  • Master II: klinische stage als tandarts binnen de diverse context van een Wijkgezondheidscentrum (in Ledeberg, Gent).