Architectural Design Service-Learning (AD-SL) in ‘Solidair Mobiel Wonen’ en ‘WoonBox’

11 mrt 2021 | Inspirerende voorbeelden, Projecten

Sinds 2017 werkten studenten van de Internationale Master Architectuur, doorheen verschillende ‘Architectural Design Service-Learning’ (AD-SL) 1 vakken, mee aan twee onderzoeksprojecten van de Faculteit Architectuur van de KU Leuven en Samenlevingsopbouw Brussel rond de co-creatie van modulaire en mobiele woonvormen met en voor dak- en thuislozen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aurelie De Smet (KU Leuven Faculteit Architectuur) belicht hoe de verschillende vormen van diversiteit in deze projecten – als gevolg van de verankering in de superdiverse Brusselse context, de uiteenlopende achtergronden van de betrokken eindgebruikers en de verschillende nationaliteiten van de studenten – bijdroegen aan het ontwikkelen van de inzichten, vaardigheden en talenten van alle deelnemers. Ze licht toe hoe via AD-SL een collectieve leeromgeving gecreëerd werd waarin studenten, samen met alle andere partners, konden bijdragen aan het verbreden en verdiepen van het inzicht in de voorliggende problematiek en aan de co-creatie van innovatieve, veerkrachtige antwoorden hierop. Ze toont aan hoe dit voor hen een kennismaking bood met minder voor de hand liggende ‘klanten’ en hen uitdaagde tot het in vraag stellen van hun eigen maatschappelijke rol, als architect en als burger.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *