TACO Service-Learning : leren door maatschappelijk engagement

5 mrt 2021 | Inspirerende voorbeelden, Projecten

Eva Brattinga en Leene Leyssen lichten de CSL-werking aan de UCLL toe.

Studenten uit diverse bacheloropleidingen worden uitgedaagd een levensechte ervaring op te doen waarin ze op zoek gaan naar een manier om de opgedane expertise uit hun opleiding te verbinden met een persoonlijk en direct of indirect maatschappelijk engagement in een welzijnsorganisatie. Voorbeelden van de service die ze vanuit de (acute) nood van de welzijnsorganisatie leveren, zijn : huiswerkbegeleiding bieden, gezinsondersteuning via sociaal huis, … Naast de eigen vakinhoudelijke expertise werken ze ook vanuit de SDG’s, een kader rond kritisch denken en met de zes diversiteitscompetenties uit het DIVA-kader 6 sleutelcompetenties voor leren VOOR diversiteit | Diva (diversiteitinactie.be).

Via een onlineplatform (seesaw) brengen studenten hun leerroute in kaart en reflecteren ze hierop vanuit verschillende kaders (waaronder DIVA) en vanuit de peer-feedback. Daarnaast bieden enkele interactiesessies bijkomend houvast, verbinding en verdieping. Omdat studenten uit verschillende opleidingen en verschillende contexten komen, ontstaat er een mooie transdisciplinaire dialoog over hun maatschappelijk engagement en diversiteit.

Ook in de evaluatie van het OPO wordt de reflectie over de diversiteitscompetenties mee in rekening genomen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *