Ledeganck gaat vreemd!

5 jan 2023 | Blogbericht

Donderdag 8 december 2022 ging de Ledeganck voor de vijfde maal vreemd. Mocht corona geen roet in het eten hebben gegooid, dan zaten ze reeds aan de zevende editie van deze beurs. Tijdens deze beurs ontmoeten organisaties en tweedejaars studenten educatieve bachelor secundair onderwijs van HOGENT elkaar voor het eerst, waarna er warme en leerrijke samenwerkingen uit voortvloeien. De gangen van de hogeschool in de Karel Lodewijk Ledeganckstraat in Gent worden dan even omgetoverd tot een leerstraat vol boeiende conversaties en aantrekkelijk materiaal.

Geëngageerde rol in de samenleving

HOGENT neemt een geëngageerde rol op in de maatschappij door toekomstbestendige professionals op te leiden die klaar zijn voor de vele uitdagingen van de veranderende en diverse samenleving. Ze daagt het werkveld, haar studenten en haar medewerkers uit om een geëngageerde rol op te nemen in de samenleving en daarom werd beslist om het maatschappelijk engagement van de opleidingen te verhogen, o. a. via community service-learning.

 

Maatschappelijk betrokken lerarenopleiding

Bovenstaande visie uit het Strategisch plan 2017-2022 namen de lerarenopleidingen mee op in hun curriculum. In de leerlijn ‘Maatschappelijk, internationaal en intercultureel participeren’ werd Community Service-Learning opgenomen en uitwerkt met als doel geëngageerde leraren af te leveren voor het werkveld. Voor de aanpak van CSL baseerden ze zich op het kader van UGent, waar het 3-luik: theorie, praktijk en reflectie centraal staat. Reflecteren doen de studenten aan de hand van het DEAL-model. Hierdoor proeven de studenten van de lerarenopleiding van het reilen en zeilen in educatieve en maatschappelijke organisaties, buiten de klascontext, die actief zijn in heel uiteenlopende domeinen.

Wij hopen dat studenten zich veiliger en een stuk competenter zullen voelen in het werkveld als ze al kennis gemaakt hebben met kansarmoede.” – Kompanjon vzw

 

Focus op drie thema’s

Via deze ervaringsgerichte onderwijsvorm worden onder het overkoepelende thema ‘burgerschap’ drie accenten in het curriculum in de kijker gezet:

  • Diversiteit
  • Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO)
  • Cultuureducatie

In het tweede jaar draait elke student even mee als assistent in een organisatie die zich inzet voor bepaalde kansengroepen. Zo ondervindt hij of zij de diversiteit van onze samenleving bij wijze van spreken “aan den lijve”. Ofwel kiest de student een organisatie die inzet op EDO of cultuureducatie. Op die manier maken studenten kennis met eventuele toekomstige partners van het onderwijs en doen ze inspiratie op die ze mee kunnen nemen naar hun toekomstige onderwijspraktijk. HOGENT gelooft namelijk in het leren van de toekomst, waarbij muurtjes gesloopt worden en op een transdisciplinaire manier “wicked problems” worden aangepakt, waar cultuur alomtegenwoordig is. In het derde jaar zet de student zijn engagement verder door een volwaardige, autonome stage te lopen in dezelfde of een andere organisatie.

Ledeganck gaat vreemd!”

Om elke student deze leerervaring te bezorgen, werkt HOGENT samen met een zestigtal verschillende organisaties verspreid over Vlaanderen en zelfs ver daarbuiten. Elke weken geleden maakten studenten en organisaties voor het eerst kennis op de beurs “Ledeganck gaat vreemd!”. Deze beurs bleek van bij de start een succesformule te zijn! De organisaties gaven er duiding bij hun doelstellingen, werking en publiek, terwijl studenten gericht vragen stelden, op zoek naar die organisaties die aansluiten bij hun persoonlijke interesses en leervragen. Zo speelt HOGENT ook zelf in op het diverse studentenpubliek. Een kleine greep uit de vele mogelijkheden: kansarme kinderen begeleiden bij het maken van hun huiswerk, G-sporters begeleiden, meereizen met de milieuboot, taalondersteuning bieden aan anderstalige nieuwkomers in de les, meedraaien in een FabLab, zieke kinderen en jongeren via kunst ondersteunen, het Waalse onderwijs verkennen, …

De organisaties zijn op hun beurt enthousiast, want zij zijn natuurlijk gebaat bij de ondersteuning die de student biedt. Bovendien krijgen zij een forum om het belang van hun werk in de verf te zetten.

In iedere ontmoeting met een nieuwe organisatie ontdekken we nieuwe waardevolle leerkansen voor onze studenten.” – Petra Steenhout, docent

Win-win-situatie

Via het community service-learning project wil HOGENT de geëngageerde en gepassioneerde leerkrachten van de toekomst opleiden, die op hun beurt de leerlingen van de toekomst helpen om zich tot actieve en kritische burgers te ontwikkelen.

De voorbije zeven jaar werkten An Verbrugge en Petra Steenhout samen met meer dan 130 verschillende organisaties. De samenwerking met vele organisaties groeide uit tot een duurzame en waardevolle band. Ze ontdekten dat CSL tot een win-win-situatie van alle partijen leidt. Studenten, organisaties, doelgroep van de organisaties, de opleiding en de toekomstige leerlingen van de studenten varen wel bij deze opgedane ervaringen. De studenten hun blik wordt verruimd. Studenten tonen zich flexibel en geëngageerd en een aantal onder hen blijft na zijn studies nog even hangen in zijn organisatie als vrijwilliger. Je kan als lerarenopleider alleen maar fier zijn dat deze studenten de vooropgestelde doelstellingen meer dan behaald hebben en zich als geëngageerde burgers tonen in een diverse samenleving!

An Verbrugge (stagecoach) en Petra Steenhout (coördinator ‘In diverse contexten’)

Assistent in Diverse Contexten

Praktijk 3: In diverse contexten werken

HOGENT – Departement Lerarenopleiding

an.verbrugge@hogent.be

petra.steenhout@hogent.be

Meer weten over service-learning aan de HOGENT? Neem een kijkje op https://www.hogent.be/externe-partners/secundair-onderwijs/