Studenten marketing- en communicatiesupport zamelen 1.000 euro in voor Nasci vzw

15 feb 2023 | Blogbericht

50 tweedejaarsstudenten van het graduaat Marketing- en Communicatiesupport aan de Odisee hogeschool in Brussel werkten één kwartaal lang aan marketing- en communicatieopdrachten voor en met zeven Brusselse vzw’s. Dit was een groot succes. Een groepje studenten zamelde met een Instagramcampagne maar liefst 1.000 euro in voor Nasci vzw, een organisatie die steun biedt aan kansarme gezinnen.

Non-profit projectweken

De non-profit projectweken maken deel uit van het werkplekleren dat centraal staat in de opleiding. Tijdens de eerste fase werken studenten in het eerste semester in een virtueel bedrijf een case uit voor een commerciële organisatie. Tijdens het tweede semester lopen ze extern stage. In het tweede jaar worden de studenten tijdens het intern werkplekleren uitgedaagd om hun blik te verruimen door opdrachten uit te voeren voor Brusselse non-profitorganisaties en vzw’s. De opleiding wil zo haar band met Brussel expliciteren, en studenten kennis laten maken met deze eerder onbekende – en daardoor soms onbeminde – poot binnen de sector. Ze nodigt studenten zo ook uit om na te denken over maatschappelijke thema’s.

“De keuze om samen te werken met vzw’s is heel bewust. Op die manier verruimen studenten hun blik en maken ze kennis met maatschappelijke thema’s: van armoede tot cultuur of mobiliteit.” Sarah Vanthienen, docent 

Zeven Brusselse vzw’s

De opleiding werkte samen met de vzw’s Nasci, Fietsersbond, Cultuurconnect, publiq, FMDO, Atelier Groot Eiland en Willemsfonds. De studenten kregen de kans om de vzw’s te bezoeken en werkten daarna onder begeleiding van vier docenten gedurende twee halve dagen per week op de campus zowel in groep als individueel een aantal opdrachten uit. Aan het eind van het kwartaal stelden studenten tijdens twee presentatiedagen hun uitgewerkte opdrachten voor aan de externe opdrachtgevers.

Enkele voorbeelden van projecten zijn:

  • Een fondsenwervingsactie uitwerken voor Nasci
  • Vrijwilligers van Willemsfonds in de kijker zetten met een digitaal format
  • Content kalenders uitwerken voor Atelier Groot Eiland
  • Contentcreatie tijdens het World Poetry Slam Championship
Tony Pijls geeft feedback aan de studenten van Webtechnologie
Vier studenten van Webtechnologie die in 2019 de CERA Award for Social Innovation wonnen (Lotte Hendrickx is tweede van links)

1.000 euro ingezameld voor Nasci

De editie kent enkele succesprojecten waaronder de uitwerking van de fundraisingcampagne Help Samantha en haar vriendjes voor Nasci, een vzw die steunt biedt aan kansarme moeders en kinderen. Een groepje studenten ontwikkelde een “Draw my life” Instagramcampagne en zamelde hier 1.000 euro mee in.

“De studenten hebben een ijzersterke instagramcampagne opgezet.  Het was een fijne en waardevolle samenwerking. Wij hebben hier ook dingen uit kunnen leren die we in de toekomst kunnen gebruiken voor onze sociale media. Dat het project ook nog eens geld heeft opgebracht, is héél mooi meegenomen.” Lavina Giudice, Nasci vzw

Cocreatie tussen student en organisatie

Het hele opzet is dus een win-winsituatie voor zowel de studenten als voor de vzw’s. De studenten worden uit hun comfortzone getrokken en ontdekken een nieuwe dimensie binnen hun sector. Bovendien oefenen ze verschillende beroepsgebonden competenties in een reële context in, zoals communicatievaardigheden, plannen en structureel werken, professioneel samenwerken, marketing- en communicatieskills, … De non-profit sector leent zich ook uitstekend tot het uitlokken van kritische zelfreflectie over de positie van de student in de maatschappij en de rol van vzw’s in het algemeen. Studenten worden begeleid in hun reflectie aan de hand van een trello-bord. De vzw’s van hun kant zijn heel dankbaar voor het afgeleverde werk dat zij kunnen inzetten in hun dagelijkse werking. De formule wordt volgend jaar uitgebreid van een kwartaal naar een semester. Op die manier zullen de studenten nog wat meer tijd krijgen om zich in te werken in vzw’s en mooie projecten af te leveren.

Voor meer informatie kan je terecht bij de coördinatoren van dit project:

Sarah Vanthienensarah.vanthienen@odisee.be 

Amber Dewilamber.dewil@odisee.be

 

Meer weten over service-learning aan Odisee? Neem een kijkje op https://www.odisee.be/service-learning-aan-odisee