Community Engaged Learning project AP Hogeschool verovert het hart van Koningin Mathilde

13 sep 2022 | Blogbericht

Ook aan AP Hogeschool Antwerpen (AP) vindt service-learning steeds nadrukkelijker de weg naar de onderwijspraktijk. Eén van de projecten die vorig academiejaar werden ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners uit het professionele werkveld – in dit concrete geval in samenwerking met het inclusieve jongerenproject Brake-Out – werd gelauwerd met de Koningin Mathildeprijs 2022. Meteen ook een boost voor de verdere uitrol van ‘community engaged learning’ – de term die AP verkiest – én voor de integratie van jongeren met een verstandelijke beperking in de hogeschool.

Verbinding

Het project Brake-Out wil de talenten ontwikkelen van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en hen integreren in de arbeidsmarkt. Dat er op dat vlak nog veel werk aan de winkel is, staat buiten kijf. Katrien De Baets, verantwoordelijke van Brake-Out: “We merken dat jongeren met een verstandelijke beperking, ondanks hun vele sterktes, nauwelijks een rol van betekenis krijgen in de samenleving, ook niet in Antwerpen. Ze zijn niet zichtbaar en zijn nauwelijks betrokken bij werk, vrije tijd, onderwijs en cultuur. Ze voelen zich uitgesloten. Vandaar het idee om verbinding te zoeken. Bedrijven en organisaties stellen zich meer open en zien de mogelijkheden van het samenwerken met jongeren met talent en een beperking.”

Laat ‘verbinding’ nu ook een centraal thema zijn in het denken en handelen binnen AP omtrent community engaged learning. De samenwerking met Brake-Out werd ingebed in het fonkelnieuwe Community Engaged Learning semester van AP. Een team van negen internationale studenten – afkomstig uit vier verschillende landen en met studieachtergronden in Sociaal Werk, Orthopedagogie en Lerarenopleiding ook multidisciplinair samengesteld – ging een heel semester aan de slag met een groep van Brake-Out jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Die internationale dimensie was omwille van de culturele diversiteit en uiteraard ook de taalkloof bijzonder uitdagend”, aldus Lies Ferny, AP-lector en coach van dit team van studenten. “Tegelijkertijd vormde net dat aspect mee het unieke en boeiende van dit project. Het was fascinerend om te zien hoe de Brake-Out jongeren en internationale studenten er samen in slaagden om onderling toch communicatie met de nodige diepgang tot stand te brengen.”

Dat de samenwerking tussen Brake-Out en AP dan ook nog bekroond werd met de Koningin Mathildeprijs 2022 vormde natuurlijk de kers op de taart. De al even authentieke als krachtige manier waarop een aantal van de betrokken Brake-Out jongvolwassenen in mei van dit jaar het woord namen tijdens de prijsuitreiking op het Koninklijk Paleis in Laken, maakte diepe indruk op alle aanwezigen, niet in het minst op Hare Majesteit Mathilde zelf.

 Community Engaged Learning creëert niet alleen maatschappelijke meerwaarde, het vormt ook mee een motor van onderwijsinnovatie aan onze hogeschool.

Inclusieve campus

Voor AP sluit de samenwerking met Brake-Out naadloos aan bij de doelstelling van de hogeschool om stapsgewijs meer inclusieve campussen te realiseren waar onder meer ook aan jongeren met een verstandelijke beperking leerkansen op ieders maat worden aangereikt.

Zo werd vorig academiejaar op de AP-campus Spoor Noord voor het eerst geëxperimenteerd met zogenaamde ‘inclusiestages’ op maat van Brake-Out jongvolwassenen met een verstandelijke beperking: een praktijk die de volgende maanden en jaren consequent zal worden uitgebouwd en waaronder AP-lector Lies Ferny dit komende academiejaar mee de schouders zal zetten.

Ook opleidingsmodules op maat van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking kunnen in de toekomst actief bijdragen tot de droom en ambitie van meer inclusieve AP-campussen. Vanzelfsprekend zou dit niet enkel voor de betrokken mensen met een verstandelijke beperking zelf, maar zeker ook voor alle studenten en personeelsleden van AP een bijzondere meerwaarde vormen.

 

Maatschappelijke en academische meerwaarde hand in hand

De samenwerking met Brake-Out werd ingebed en wordt verdergezet in het Community Engaged Learning semester dat AP in het herfstsemester van het academiejaar 2021-2022 voor het eerst inrichtte. Het betreft niet enkel een internationaal semester waaraan studenten uit alle hoeken van Europa deelnemen, maar ook een interdisciplinair semester dat vandaag is opengesteld voor toekomstige leerkrachten, orthopedagogen en sociaal werkers. Internationaal en interdisciplinair projectwerk – en dus challenge-based education – staat centraal in dit Community Engaged Learning semester. Ter ondersteuning van hun projectwerk krijgen studenten zowel theoretische als praktijkgerichte academische handvaten aangereikt over thema’s als superdiversiteit, inclusie, interculturele communicatie, etc.

Op die manier creëert Community Engaged Learning via de projectresultaten van de studenten niet enkel maatschappelijke meerwaarde, maar vormt het in AP ook mee een motor van onderwijsinnovatie. Uitbreiding naar andere studiedisciplines wordt in de context van AP’s Community Engaged Learning semester toekomstgericht zeker niet uitgesloten. Ook de internationale dimensie heeft haar limieten nog niet bereikt: in het academiejaar 2022-2023 zal voor het eerst ook een studente uit het Globale Zuiden deelnemen, een evolutie die we in de toekomst sterk willen aanmoedigen.

Geert Marrin & Bie Dirkx

Coördinatoren Community Engaged Learning semester,

AP Hogeschool Antwerpen

geert.marrin@ap.be / +32 474 66 33 78

bie.dirkx@ap.be / +32 3 220 32 34

 

Meer weten over service-learning aan de AP hogeschool? Neem een kijkje op de website www.ap.be/international/CEL