Projectoproep netwerkevent ‘Service-Learning in/met de buurt’

8 jun 2022 | Nieuws & events, Projectoproep

Vrijdag 25 november 2022 organiseert het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs het netwerkevent ‘service-learning in/met de buurt’.  Voor dit evenement zijn we op zoek naar inspirerende voorbeelden van service-learning vakken, projecten, onderzoek, getuigenissen, etc. in een lokale context.

Ben je betrokken bij een service-learning project, vak of onderzoeksproject waarin wordt samengewerkt met partners uit de nabije buurt van de universiteit of hogeschool? Of ben je zelf een organisatie die studenten ontvangt? Heb je ideeën voor de uitwerking van een service-learning project in jouw buurt? Dan nodigen we je van harte uit om jouw project voor te stellen tijdens ons netwerkevent!

Wat? Netwerkevent ‘Service-learning in/met de buurt’ georganiseerd door het Vlaamse Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs
Wanneer? Vrijdag 25 november 2022, 9u30-16u (met aansluitende receptie)
Waar? Campus Kantienberg, Arteveldehogeschool (Voetweg 66, 9000 Gent)
Voor wie? Docenten, maatschappelijke partners en studenten betrokken bij service-learning projecten en iedereen geïnteresseerd in de service-learning pedagogiek.

Wil jij je project voorstellen op ons netwerkevenement?
Stuur ons een kort abstract van max. 1 A4 met voorstelling van het thema, opzet en de relevantie van jouw project voor het netwerk. Je kan kiezen voor een van volgende formats, waarbij je ook studenten of partnerorganisaties kan betrekken:

  • Presentatie: Je geeft een presentatie (eventueel m.b.v. een powerpoint) van ±20 min. over jouw project en beantwoordt vragen uit het publiek.
  • Pitch: Je geeft een korte elevator pitch van max. 10 minuten over jouw project (zonderpowerpoint of met een beperkt aantal slides). Je luistert daarnaast ook naar de pitches van andere sprekers in jouw sessie en gaat met hen en het publiek in gesprek over de voorgestelde service-learning projecten.
  • Workshop: Je organiseert een interactieve sessie van ±1,5u voor een beperkt aantal deelnemers.
  • Learning community/versterk je eigen project: Je stelt je eigen vak/project voor in een presentatie van ±20 min. (eventueel m.b.v. een powerpoint) met daarbij specifieke aandacht voor de struikelblokken, uitdagingen, etc. waar je tegenaan loopt. Samen met het publiek maak je een kritische reflectie van jouw project en denken jullie samen na over mogelijke actiepunten.

Stuur je voorstel naar kaat.somers@ucsia.be ten laatste vrijdag 23/09/22.

Het definitieve programma van de studiedag zal in september worden gecommuniceerd.

Aarzel zeker ook niet om deze projectoproep te delen met je collega’s!