Samenwerken met impact: Internationale studenten bouwen aan reuzin met een groot hart voor kwetsbaren

8 jul 2024 | Blogbericht

Sinds vorig jaar biedt Universiteit Antwerpen een service-learning vak aan voor internationale uitwisselingsstudenten in het kader van de YUFE (Young Universities for the Future of Europe) alliantie. YUFE is een alliantie van Europese universiteiten die samenwerken rond verschillende maatschappelijke uitdagingen. Uitwisselingsstudenten Lana uit Kroatië en Carlota uit Spanje namen in kader van Community Service Learning deel aan het cultureel erfgoedproject Kleurstof, georganiseerd door Pigmento vzw. Pigmento zet zich in om het stigma rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken.

Pigmento vzw: project Kleurstof

Pigmento vzw draagt bij aan de emancipatie van mensen met psychische kwetsbaarheid en bouwt via kunst en creativiteit bruggen tussen mensen. De organisatie kiest bewust voor een complementaire rol aan het reguliere zorgsysteem. Mensen, met of zonder diagnose, werken samen en verdiepen zich in het natuurlijk verven met planten en leren verschillende ambachtelijke technieken kennen. Hans Jackmaert, de bezieler van Pigmento, verwoordt de missie als volgt: “We bouwen aan een wereld waarin iedereen zich kwetsbaar kan voelen zodat niemand zich nog kwetsbaar hoeft te voelen in deze wereld. Onze focus ligt op de emancipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Samen werken aan creativiteit en zelfexpressie, dit is echt een meerwaarde voor alle deelnemers.”

“We bouwen aan een wereld waarin iedereen zich kwetsbaar kan voelen zodat niemand zich nog kwetsbaar hoeft te voelen.” – Hans Jackmaert (Pigmento vzw)

Het project Kleurstof werkt samen met het psychiatrisch dagziekenhuis Stuivenberg. Gedurende verschillende reeksen van woensdagnamiddagen zetten de deelnemers creatieve stappen om als uiteindelijk doel een reuzenpop te maken die zal deelnemen aan de Reuzenstoet van Borgerhout in september 2024. De deelnemers worden bij elke fase van het project betrokken: van brainstorm, design, tot de concrete uitvoering van het geraamte en het kostuum van de reus.

Kennismaking met de lokale gemeenschap

Carlota en Lana vonden Community Service Learning (CSL) een ideale manier om op een efficiënte en snelle manier kennis te maken met een lokale gemeenschap in een stad waar ze studeerden maar waar alles voor hen nieuw was. Beide studenten kozen om aan Universiteit Antwerpen de minor Cultural Heritage te volgen. Hoewel de studenten een andere academische achtergrond hebben, Lana in informatica (computer engineering) en Carlota in communicatiewetenschappen, kozen ze bewust voor een interdisciplinaire opleiding.

Interdisciplinair samenwerken

Voor het CSL-project konden Lana en Carlota hun academische kennis inzetten. Zo onderzochten ze via praktijkonderzoek hoe Pigmento zich duidelijker kan positioneren in de zorgsector. Lana gebruikte haar onderzoeks- en analytische competenties voor het interpreteren van de statistische gegevens over geestelijke gezondheid in Vlaanderen. Ze trok conclusies die zinvol waren voor het contextualiseren van Pigmento’s werk. Carlota focuste zich op de manier waarop Pigmento haar missie en visie duidelijk(er) kan overbrengen op communicatief vlak via sociale media.

Ondanks het verschil in begrip en aanpak tussen de eerder exacte achtergrond van Lana, en de humane opleiding van Carlota, bestempelden beide studenten hun interdisciplinaire samenwerking als waardevol. De verschillende perspectieven maakten het begrijpen en aanpakken van geestelijke gezondheidsproblemen gemakkelijker. De praktijkervaring was hierbij van cruciaal belang. Lana getuigt: “De theorie bood een solide basis, maar de toepassing in de praktijk vereiste een meer genuanceerd begrip van sociale dynamiek en menselijk gedrag. Dit kon ik alleen verwerven door op een directe manier betrokken te zijn bij de gemeenschap en het project.”

Belang van maatschappelijke betrokkenheid

Lana geeft aan dat ze in eerste instantie dacht dat haar rol voornamelijk technisch ging zijn, maar door samen te werken en mee te werken als één van de deelnemers realiseerde ze dat de menselijke verhalen bijdragen aan het juist interpreteren van de data. Door haar praktijkervaring vergrootte haar gevoel van verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap en haar gevoel van verbondenheid met de mensen om haar heen. Het analyseren van de gegevens over geestelijke gezondheid en het ervaren van de realiteit maakte haar bewust van haar maatschappelijke impact.

“De theorie bood een solide basis, maar de toepassing in de praktijk vereiste een meer genuanceerd begrip van sociale dynamiek en menselijk gedrag. Dit kon ik alleen verwerven door op een directe manier betrokken te zijn bij de gemeenschap en het project.” – Lana (student)

Persoonlijke groei

Naarmate het project vorderde, realiseerden beide studenten dat soft skills zoals communicatie, teamwork en empathie essentieel zijn. Lana: “Het omgaan met mensen van verschillende achtergronden en de interactie met hen maakte dat ik echt uit mijn comfortzone moest stappen. Hierdoor ontwikkelde ik vaardigheden om mee te groeien in het project en me uiteindelijk deel van een geheel te voelen. Op persoonlijk vlak had het een diepgaand effect op mij. Ik heb van dit project het meeste geleerd omdat ik zoveel nieuwe perspectieven praktisch kon toepassen.”

De studenten vonden het project een zeer verrijkende ervaring. Ze bevestigen de missie van Pigmento: “Creativiteit brengt hele positieve kanten van mensen naar voren.” Het resultaat mag er zijn: Stuifke, de reuzin met een groot hart voor kwetsbaren (foto), zal meelopen in de reuzenstoet van Borgerhout in september 2024.

Bekijk ook de video van het project Kleurstof:

Eva Van Moer

Community Service Learning

UAntwerpen

 

Meer weten over service-learning aan UAntwerpen? Neem een kijk je op https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/community-service-learning/