De ‘buurtankers’ van de AP Hogeschool Antwerpen

3 mrt 2021 | Inspirerende voorbeelden

Met de recente aanstelling van een ‘buurtanker’ in de schoot van het departement Gezondheid en Welzijn, zet AP Hogeschool Antwerpen de volgende jaren voluit in op de onderwijsvorm Community Based Learning.

Onder de noemer ‘De buurt als leergemeenschap’ onderzochten projectmedewerkers van het multidisciplinaire kenniscentrum iSOS van AP Hogeschool Antwerpen de voorbije jaren welk meerwaarde het didactisch concept Community Based Learning te bieden heeft voor alle betrokkenen.

Zo werd onder meer een typologie ontwikkeld waarin Community Based Learning wordt geduid als een continuüm. Aan de ene zijde van dat continuüm plaatst AP laagdrempelige vormen van Community Based Learning zoals het hanteren van buurtgerichte praktijkvoorbeelden (‘instructionele verbindingen’) of het betrekken van ervaringsdeskundigen en/of experten van buurtorganisaties bij onderwijsactiviteiten op de eigen campussen (‘gemeenschapsintegratie’).

Aan de andere zijde van dat continuüm situeert zich ‘Service Learning’; om de gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen alle betrokkenen te benadrukken AP verkiest hiervoor evenwel de term ‘Communty Engaged Learning’.