Over service-learning

Service-learning is een onderwijsvorm waarbij de student een maatschappelijk engagement aangaat, daarover reflecteert en leert op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak. Algemeen gesteld is service-learning een ervaringsgerichte onderwijsvorm die leerinhouden en maatschappelijk engagement verbindt.

Er bestaat geen eenduidige definitie voor service-learning. Elke onderwijsinstelling legt eigen accenten en dat is ook van belang om de onderwijsvorm duurzaam te implementeren binnen de eigen curricula.

Enkele definities:

Ondanks de accentverschillen in deze verschillende benaderingen van de onderwijsvorm service-learning, zijn er drie cruciale componenten om daadwerkelijk van een service-learning project te kunnen spreken.

maatschappelijk engagement

Maatschappelijk engagement

Elk service-learning project vertrekt vanuit reële maatschappelijke noden. Deze noden worden in co-creatie tussen docent, student en sociale organisatie concreet geformuleerd.  Alle betrokken stakeholders (student, organisatie en docent) werken en denken op gelijkwaardige en wederkerige basis.

Theoretische verdieping

Theoretische verdieping

Een service-learning project moet geïntegreerd zijn in een curriculum, hetzij in de vorm van een keuzevak, hetzij in de vorm van een verplicht vak. Er moet met andere woorden steeds verbinding worden gemaakt tussen theoretisch inzichten en praktijkervaring. Deze theoretische verankering is essentieel.

reflectie

Reflectie

Persoonlijke reflectie vormt de rode draad doorheen elk service-learning project en zorgt voor een vruchtbare verbinding tussen theorie en praxis. 

Lees meer over hoe verschillende instellingen hiermee aan de slag gaan:

 

Service-learning Toolkits