Vlaams Netwerk voor Service-Learning in het hoger onderwijs

Doelstellingen

Het Vlaamse netwerk heeft als belangeloos doel: het promoten van service-learning in het hoger onderwijs in Vlaanderen en het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die hiermee verband houden.

Dit doel kan onder meer met volgende activiteiten gerealiseerd worden:

Zichtbaar en kenbaar maken van Service-Learning als arbeidsintensieve werkvorm

  • Kennisverspreiding door de organisatie van vergaderingen, uitwisselingen, seminaries, conferenties, congressen en andere events, alleen en/of gezamenlijk met andere groeperingen die hetzelfde doel nastreven.
  • Het promoten van service-learning ontwikkeling in instituten van hoger onderwijs.

De creatie van een lerend netwerk

  • Het bevorderen en ontwikkelen van trainingsactiviteiten.
  • Digitaal platform met gedeeld materiaal, visie, voorbeelden, toolbox/workshops, handboek, links naar websites van netwerkpartners.
U

Onderzoeksondersteuning in functie van kwaliteitsverbetering

  • Bijdragen tot een efficiënte uitwisseling van onderzoeksresultaten uit verschillende instellingen.
  • Het opstarten van gezamenlijke onderzoeksprojecten.
  • Het bijdragen aan de ontwikkeling van beleidsaanbevelingen en beleidsinitiatieven.

We vertalen deze doelstellingen in de organisatie van een nieuwe Service-Learning dag. De doelstelling van de dag kan aansluiten bij drie elementaire doelstellingen: 

  • Nood aan elementaire informatie rond Service-Learning
  • Verdieping van onze ervaringen: uitwisseling van good practices
  • Ontwikkeling van een netwerk (lunch, receptie)

Wie zijn we?

Universiteit Gent
Universiteit Antwerpen
HoGent
VUB Univer.City
KU Leuven Service-learning
UC Leuven-Limburg
Arteveldehogeschool
Karel de Grote Hogeschool
UHasselt
Odisee
Ecocamus Vlaanderen
Vives Hogeschool
AP Hogeschool
UCSIA themalijn Service-learning
Thomas More

Partners

Unicorn
Uniservitate

Europese netwerken

European Observatory of Service-Learning in Higher Education

Brengt de Service-Learning projecten in het hoger onderwijs in Europa in kaart.

Lees meer:

website: www.eoslhe.eu

Logo EASLHE

European Association of Service-Learning in Higher Education

Promoot service-learning in het Europese hoger onderwijs en voedt de academische activiteiten die er verband mee houden.

website: www.eoslhe.eu

Una Europa

Una Europa

Een verbond van acht Europese onderzoeksuniversiteiten.

Binnen hun projecten over seed funding is er eentje rond service-learning. Er is voorlopig geen concrete rapportering voor het publiek maar het staat als volgt omschreven: “a collaborative UNAEUROPA service-learning network to transform teaching and learning in the European Space of Higher Education”. Dus zeker iets om verder in de gaten te houden

website: www.una-europa.eu

TEFCE

Towards of European Framework for Community Engagement in Higher Education

Alles rond community engagement op niveau van Europese universiteiten en hogescholen. Er zijn inmiddels ook gelinkte projecten.

website: www.tefce.eu

Europese Commissie

Europese Commissie – onderwijs & opleiding

De Europese onderwijsruimte voor Hoger onderwijs. website: ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-education-policy_nl
EUA

European University Association

De Europese Associatie van Universiteiten (EUA) vertegenwoordigt meer dan 800 universiteiten en de nationale conferentie van rectoren in 48 landen. De EUA speelt een belangrijke rol in het Bologna proces en in het wegen op het Europese beleid over hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. website: eua.eu