VIVES start met ‘engagement track’ voor internationale studenten

27 nov 2020 | Nieuws & events

In het kader van het VIVES-brede keuzevak Global sustainability and engagement, dat vooral door inkomende Erasmus studenten wordt opgenomen, is VIVES dit jaar gestart met een extra traject. Het zogenaamde engagement track. Waar dit vak tot vorig academiejaar nog een bundeling van (gast)colleges met bijhorende opdrachten was, dat werd afgerond met een landenpresentatie en -paper, kozen de coördinerende docenten er voor om dit jaar ook een traject te ontwikkelen dat actief engagement van studenten aanmoedigt en beloont. Studenten kunnen nog steeds kiezen voor het theoretische traject, maar daarnaast krijgen ze ook de mogelijkheid om binnnen VIVES, of in samenwerking met een partnerorganisatie, een project uit te werken dat bijdraagt aan de duurzaamheid van de betrokken organisatie. In ruil kunnen ze een aantal colleges en opdrachten laten vallen.

Dit traject kwam tot stand mede op initiatief van enkele VIVES studenten van de werkgroep duurzaamheid, die een engagement binnen de hogeschool op gebied van duurzaamheid op die manier gehonoreerd zien. Daarnaast komt het ook tegemoet aan de stijgende verwachting om binnen het Erasmus programma ook aandacht te hebben voor active civic engagement en kadert het binnen de global engagement strategy die VIVES mee onderschrijft.

Meer info over het project en hoe het loopt, kan je krijgen bij David Wemel van VIVES (david.wemel@vives.be).