Lokale helden: Reki-studenten van UHasselt creëren impact in Limburg in co-creatie met het werkveld

18 jul 2023 | Blogbericht

UHasselt wil als civic universiteit alle studenten de kans bieden om een civic engagement op te nemen en zo bij te dragen aan een sterke Limburgse regio. De opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie vervult deze opdracht met glans. Onder andere via het opleidingsonderdeel ‘Co-creatie in de welzijns- en zorgsector’ kunnen studenten in samenwerking met regionale partners aan de slag gaan rond maatschappelijke behoeften of uitdagingen.

 

 

UHasselt als civic universiteit: bijdragen aan een sterke Limburgse regio

Regionaal engagement zit reeds sinds de oprichting in het DNA van UHasselt. Onze civic missie en visie is dan ook gericht op het bijdragen aan Limburg als een sterke regio waar het goed is om te studeren, ondernemen, werken, wonen en leven. Door studenten de kans te geven een civic engagement op te nemen, willen we hen bewust maken van de positieve (regionale) maatschappelijke impact die ze kunnen hebben.

Onder andere via verschillende doelstellingen in het onderwijsbeleidsplan, streven we ernaar om alle studenten de kans te bieden om een civic engagement op te nemen tijdens hun opleiding. Om deze ambitie waar te maken, vragen we dat elke opleiding een civic aanbod voorziet voor studenten, dat minimaal één civic vak bevat. Concreet voldoet een civic vak aan alle drie onderstaande doelstellingen:

    • De student werkt samen met externe kenniscentra, overheden, bedrijven, organisaties, burgers, etc.
    • De student kan zelfstandig en kritisch zijn/haar academische en praktijkgerichte competenties verdiepen in regionale maatschappelijke behoeften of uitdagingen.
    • De student kan zelfstandig en kritisch reflecteren over een complexe, regionale maatschappelijke behoefte of uitdaging en de mogelijke eigen impact hierop.

De faculteit revalidatiewetenschappen als een van de koplopers in het organiseren van civic onderwijs

De faculteit revalidatiewetenschappen aan UHasselt omvat de bachelor en master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (Reki). Studenten worden opgeleid tot sterk communicatieve, professionele kinesitherapeutisch experten die als een teamplayer, gezondheidspromotor, wetenschapper en manager (cfr. CanMEDS-rollen) functioneren. Dit doet de opleiding via activerend, competentiegericht en blended onderwijs, dat studenten voorbereidt op samenwerkingen binnen een multi- en interdisciplinaire, maar ook een snel evoluerende zorgcontext.

De opleiding wil daarnaast via haar civic onderwijs sterk bijdragen aan de maatschappij door in te spelen op reële behoeften en uitdagingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de vergrijzing van de bevolking, de uitgesproken multiculturaliteit en globalisering, de snel evoluerende technologische ontwikkeling en digitalisering binnen de revalidatie, het toenemende belang van preventie en de sterke groei van het aantal personen met een chronische aandoening. Bij het zoeken naar externe partners, wordt bijzondere aandacht besteed aan samenwerkingen binnen de Limburgse regio.

Het opleidingsonderdeel ‘Co-creatie in de welzijns- en zorgsector’: een sterk voorbeeld van civic onderwijs in de praktijk

Het opleidingsonderdeel ‘Co-creatie in welzijns- en zorgsector’ is een sterk voorbeeld van hoe de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie de civic missie en visie van UHasselt en de faculteit vertaalt naar de praktijk. De studenten werken een project uit op verzoek van en in samenwerking met een maatschappelijke partner. Organisaties waar in het verleden reeds mee samengewerkt werd, zijn onder andere patiëntenorganisaties, non-profitorganisaties, scholen voor kinderen met speciale behoeften en organisaties die huisvesting bieden aan personen met een handicap.

De studenten passen in het opleidingsonderdeel theoretische leerinhouden, verworven in voorgaande vakken, toe tijdens een praktijkervaring. Naast specifieke fysiotherapeutische competenties, komen ook universele zorgcompetenties aan bod. In kleine groepjes van 3 tot 4 studenten initiëren, overzien en implementeren ze vervolgens een project onder begeleiding van zowel externe als interne mentoren. Daarnaast reflecteren de studenten over hun leerervaring en over het opgenomen maatschappelijk engagement.

De projecten zorgen voor een win-win situatie voor alle betrokkenen. Zo geven studenten aan dat dit vak een diepgaande invloed heeft op hun perceptie van de gemeenschap en de potentiële rol die zij binnen deze gemeenschap kunnen vervullen. Ze geven daarnaast aan inzichten van onschatbare waarde te verwerven in het belang van interprofessionele samenwerking. Maar ook de externe partners erkennen en prijzen de toegevoegde waarde van dit civic vak op de competenties van de studenten. Doordat bovendien benadrukt wordt dat de studentprojecten duurzaam moeten zijn, zorgt de samenwerking voor een blijvende meerwaarde voor de externe partners. De projecten blijven immers ook bruikbaar voor de organisaties nadat de studenten het project beëindigen.

Enkele noemenswaardige voorbeelden van projecten zijn het maken van een ’time-to-relax’ activiteitenboekje om kankerpatiënten te ondersteunen tijdens hun verblijf in een zorgcentrum terwijl ze herstellen van hun chemokuren, de ontwikkeling van een bewegingsprogramma dat buitenactiviteiten stimuleert voor volwassenen met een autismespectrumstoornis en het ontwikkelen van hulpmiddelen voor jongeren met een visuele beperking voor de lessen koken, huishouden en houtbewerking. Stuk voor stuk prachtige civic projecten! 

Ilse Lamers, Jonas Verbrugghe & Liselot Thijs

Docenten vak ‘Co-creatie in de welzijns- en zorgsector’

ilse.lamers@uhasselt.be

jonas.verbrugghe@uhasselt.be

liselot.thijs@uhasselt.be

Franne Schepers

Dienst Onderwijsontwikkeling, -beleid & -kwaliteitszorg

franne.schepers@uhasselt.be

Meer weten over service-learning en civic aan UHasselt? Neem een kijkje op www.uhasselt.be/nl/over-uhasselt/civic