Save the date & Call for Pitches

15 jan 2021 | Projectoproep

Online sessie ‘Service-learning en diversiteit in een grootstedelijke context’

Georganiseerd door het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs

 Op 4 maart 2021 organiseert het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs (www.servicelearningvlaanderen.be) de online sessie ‘Service-Learning en diversiteit in een grootstedelijke context’. Tijdens deze sessie wordt service-learning binnen het hoger onderwijs begelicht. We focussen op de vraag hoe service-learning als katalysator van maatschappelijk engagement in een diverse, grootstedelijke context kan fungeren. Hoe kan service-learning bijdragen tot een meer diversiteitssensitief en maatschappij betrokken onderwijs?

Wat? Het Vlaamse Service-Learning Netwerk organiseert de Vlaamse Service-Learning sessie: Service-learning en diversiteit in een grootstedelijke context’

Wanneer? 4 maart 2021 (10.00-12.00)

Waar? Online

Hoe? We organiseren twee korte lezingen en creëren een platform voor het uitwisselen van good practices via drie pitches.

Voor wie? De online sessie staat open voor iedereen met ervaring in of interesse voor service-learning binnen het hoger onderwijs. Leerkrachten en beleidsmakers binnen het secundair onderwijs zijn eveneens van harte uitgenodigd!

Ben jij docent van een service-learning vak waarin diversiteit een cruciale rol speelt? Deel jouw ervaring door een pitch te geven tijdens onze online sessie!

Voorstellen tot pitches (korte beschrijving van het voor te stellen project (max 200 woorden) + affiliaties) kunnen tot 29 januari 2021 worden ingezonden (mail naar: ellen.decraene@ucsia.be).

Het definitieve programma van de studiedag zal in februari worden gecommuniceerd.

We vragen jullie alvast om deze save the date en call for papers te verspreiden.

Dank daarvoor!