Community service learning in de buurt: aan de slag met sociaal-sportieve praktijken

12 dec 2023 | Blogbericht

Studenten van Arteveldehogeschool zetten samen met lokale organisaties in op sportactiviteiten die een verbindende rol spelen in de buurt. Enkele buurtbewoners en An Keppens (buurtanker Arteveldehogeschool) leggen in een filmpje uit waarom en hoe.

Promofilmpje voor de internationale dag van de sport

Arteveldehogeschool zet in op ‘buurtcampussen’ waar de buurt en de hogeschool met elkaar in contact komen, zowel in de campus als in de buurt. Enerzijds zet Arteveldehogeschool hiervoor haar campus open voor buurtbewoners, anderzijds trekken studenten zelf de buurt in om samen met buurtbewoners aan de slag te gaan. Om buurtgericht een positieve bijdrage te leveren zet Arteveldehogeschool in op community service learning en andere maatschappijbetrokken onderwijsvormen, zoals living labs.

In de wijk Watersportbaan, waar de sportcampus van Arteveldehogeschool gevestigd is, gaan studenten uit de opleidingen sociaal werk, lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie aan de slag met buurtbewoners vanuit de insteek van sociaal-sportieve praktijken. Samen met organisaties zoals KAAGent Foundation en Ghent Basketball zetten ze in op laagdrempelige sportactiviteiten die een verbindende rol spelen in de buurt. Samen met andere lopende community service learning projecten, zoals de lokale jeugdwerking met studenten sociaal werk, probeert Arteveldehogeschool de ontwikkeling van de buurt mee te ondersteunen. Daarbij leren de studenten de buurt te zien als een extra ‘klaslokaal’ waar ze kunnen leren op professioneel, persoonlijk en maatschappelijk vlak.

In dit filmpje, gemaakt naar aanleiding van de internationale dag van de sport (april 2023) leggen enkele buurtbewoners en An Keppens (buurtanker Arteveldehogeschool) uit hoe het in zijn werk gaat en waarom we hierop moeten (blijven) inzetten. Beweeg je mee?

Maaike Mottaert

Stafmedewerker Onderwijsbeleid

Arteveldehogeschool

 

Meer weten over service-learning aan de Arteveldehogeschool? Kom hier meer te weten!