VUB en institutionalisering van CSL

27 nov 2020 | Institutionalisering

VUB rector Caroline Pauwels en vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid Jan Danckaert publiceerden onlangs een bijdrage in TORB : To blend ot not to blend: (hoger) onderwijs in de 21ste eeuw over de toekomst van (hoger) onderwijs. In dit artikel delen ze hun visie op het onderwijs voor de toekomst. Daarin worden studenten actief klaargestoomd om zich te engageren voor de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Onderwijs zal volgens hen blended zijn of zal niet zijn: diverse (digitale) onderwijsvormen moeten harmonieus met elkaar samenwerken om de complexiteit van deze uitdagingen de baas te kunnen. Community Engaged Research & Learning (CERL) wordt in deze pedagogisch visie naar voor geschoven als belangrijke pijler om deze ambities te verwezenlijken. Het artikel zit achter een paywall, maar hier kun je alvast een samenvatting lezen.